Witamy

ISSN 2391-7822

ISSN 2391-7822

Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne jest czasopismem o zasięgu   międzynarodowym, wydawanym w języku angielskim i polskim. Poprzez publikowanie wyników badań prowadzonych w dziedzinie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej stanowi forum wymiany myśli naukowej i doświadczeń. Czasopismo składa się z trzech podstawowych działów:

– ratownictwo medyczne,
– medycyna ratunkowa,
– zalecenia, rekomendacje, wytyczne.

Archiwalne wydanie dostępne online – w całości!

Archiwalne wydanie Emergency Medical Service nr 1/2014 (1) jest od dziś dostępne online.
Udostępniamy Państwu wszystkie artykuły w polskich wersjach językowych oraz wybrane artykuły w wersjach angielskich.

Jeśli nie mieli Państwo okazji zapoznać się z naszym pilotażowym numerem – teraz jest idealna okazja.
Życzymy interesującej lektury!

Artykuły z numeru 1/2014 dostępne tutaj:
Numer 1/2014 – streszczenia i pełne teksty

Numer 1/2016 – Streszczenia

Zapowiadaliśmy już zawartość numeru 1/2016 – dziś pełen spis treści i streszczenia artykułów.

Ewolucja systemu ratownictwa medycznego – od starożytności do czasów współczesnych

Mariusz Goniewicz¹, Krzysztof Goniewicz²,³

¹ Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny, Lublin
² Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin
³ Studium Medycyny Katastrof, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Streszczenie

Prawne zasady funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na Ukrainie i w Polsce: podobieństwa i różnice

Oryna Decyk(1), Roman Melnyk(1), Volodymyr Pochmurski(2)
1) Iwano-Frankowski Narodowy Uniwersytet Medyczny, Ukraina
2) Iwano-Frankowskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Medycyny Katastrof, Ukraina

Streszczenie

Ratownictwo psychiatryczne w opiece przedszpitalnej. Cz. I

Bezpieczeństwo interwencji ratunkowej i organizacja miejsca zdarzenia

Maciej Ostrowski(1, 2), Marcin Wojnar (1, 3, 4)
1) Szpital Nowowiejski, Warszawa
2) Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa
3) Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
4) Wydział Psychiatrii, Uniwersytet w Michigan, Ann Arbor, MI, Stany Zjednoczone

Streszczenie